سرویس میزبانی وب پربازدید

پلن Pro1

مقدار فضا 100 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت عالی
SSL رایگان

پلن Pro2

مقدار فضا 500 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت عالی
SSL رایگان

پلن Pro3

مقدار فضا 2000 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت عالی
SSL رایگان

پلن Pro4

مقدار فضا 5000 مگابایت SSD NVME
پهنای باند نامحدود
ساب دومین 5 عدد
پارک دامین نامحدود
وب‌سایت قابل میزبانی 1 عدد
سرعت عالی
SSL رایگان