هاست دانلود

پلن 2

فضا 4۰ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اکانت ایمیل ندارد
دیتابیس ۱ عدد
ساب دامین نامحدود
SSL رایگان Let’s encrypt
وب سرور Apache/Nginx
اکانت اف تی پی نامحدود (FTP)
مانیتورینگ دائمی

  • ندارد دوره بک آپ گیری
  • آلمان - هتزنر موقعیت سرور
  • ۱ گیگابیت سرعت شبکه
پلن 3

فضا 60 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اکانت ایمیل ندارد
دیتابیس ۱ عدد
ساب دامین نامحدود
SSL رایگان Let’s encrypt
وب سرور Apache/Nginx
اکانت اف تی پی نامحدود (FTP)
مانیتورینگ دائمی

  • ندارد دوره بک آپ گیری
  • آلمان - هتزنر موقعیت سرور
  • ۱ گیگابیت سرعت شبکه
پلن 4

فضا 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اکانت ایمیل ندارد
دیتابیس ۱ عدد
ساب دامین نامحدود
SSL رایگان Let’s encrypt
وب سرور Apache/Nginx
اکانت اف تی پی نامحدود (FTP)
مانیتورینگ دائمی

  • ندارد دوره بک آپ گیری
  • آلمان - هتزنر موقعیت سرور
  • ۱ گیگابیت سرعت شبکه